Aanleg van betrouwbaar
datanetwerk

Nog wat voor verzinnen…?

Data

De netwerkinfrastructuur van een gebouw of organisatie is complex. Het is te vergelijken met het centrale zenuwstelsel en ruggengraat (backbone) van een mens: zonder signaal komt geen mens in beweging. Zonder infrastructuur dus ook geen datanetwerk. Fiber Optics ontwerpt en installeert nieuwe datanetwerken.

Wat is datanetwerk?
Datanetwerk is een netwerk voor data-overdracht tussen twee of meer apparaten. De apparaten kunnen mobiele telefoons, modems televisietoestellen, computers of onderdelen ervan zijn.

De data kunnen digitaal of analoog zijn en bestaan uit spraak- of beeldgegevens of data zoals opgeslagen op computers. Gegevens kunnen in 'pakketjes' worden verzonden, dat houdt in dat alle gegevens worden opgeknipt in kleine stukjes en vervolgens via een digitaal netwerk worden verstuurd.